Kaloda/Cang

Kaloda, 2009, olaj/vászon, 185x150 cm
Cang, 2009, oil on canvas, 185x150 cm
Kaloda, részlet
Cang, detail


Kaloda, részlet
Cang, detail


Etető/Feeder


Etető, 2009, olaj/vászon, 60x60 cm
Feeder, 2009, oil on canvas, 60x60 cm

Etető, részlet
Feeder, detail

Pad/Bench befejezve/finishedPad, 2009, olaj/vászon, 150x270 cmBench, 2009, oil on canvas, 150x270 cm


Pad, részletBench, detail


Pad, részletBench, detail

Termés/Harvest

Termés, 2009, olaj/vászon, 130x160 cm
Harvest, 2009, oil on canvas, 130x160 cm

Termés, részletHarvest, detail


Termés, részlet
Harvest, detail

Pad/Bench, work in progress

Pad, olaj/vászon, 2009, 150x270 cmBench, oil on canvas, 150x270 cm
Pad, részletBench, detail

Pad, részletBench, detail


Jelenleg ezen a képen dolgozom.
Ezt a padot a Múzeum kertben látom majdnem minden nap, ahol a gyerekeimmel gyakran sétálunk.

munkámról/about my work


 
Please scroll down for English


A festészet számomra a világról való képzőművészeti gondolkodás szinonimája. Szeretem, ha sejtelmesség, titok teszi kétértelművé a képet, ha nincs kizárólagos olvasata. A néző történeteinek is helye van benne.

Személyes élményeimből indulok ki. Azok a megélt dolgok, történések, érzések hatnak rám, amelyekkel a mindennapjaimban találkozom.

Festészettel foglalkozva a technikai jellegű problémák is nagyon fontosak számomra. Az évek során kialakítottam egy olyan munkamódszert, amely művészeti gondolkodásom számára a legmegfelelőbb.

A munkák készítéséhez sablonokat használok (pauszpapírt, amelyre rá van rajzolva és ki van lyuggatva a motívum körvonala, mint a freskófestésnél). A vászon fekvő helyzetben van, a ráterített pauszokra festek, hogy átcsurogjon a festék a felületre. Először foltok, apró pöttyöcskék jönnek létre, melyek könnyedek és véletlenszerűek. A munka során átfestem, elkenem tovább alakítom ezeket a lecsöppenő foltokat.

Hosszasan készül a kép, mire a vékony festékrétegek szövevényéből létrejön egy gazdag világ, amelyben engem is sok meglepetés ér. A véletlen és a szándékos, a nyüzsgő foltok és az üres felületek felerősödnek és értelmet adnak egymásnak. Pontosan nem tudom, milyen lesz a vászon a sablon alatt, ezek az inspiráló esetlegességek meghatározzák, ösztönzik munkám következő lépéseit.

Általában pontos elképzelésem van arról, hogy mit is szeretnék látni, ha elkészül a kép. De ezek az előzetes víziók, sorra érvényüket vesztik és átalakulnak a munka során. Ennek örülök, sőt arra „törekszem”, hogy a munkát elkezdve „hibákat” ejtsek, vagy számomra nem tetsző képi helyzeteket teremtsek. Ebben az aggasztó helyzetben  problémák merülnek fel és nehézségükben inspirálóan tovább lendítik a festést. Néha már a munka elején elégedett vagyok azzal, amit látok, de ezeket az állapotokat a festés folyamata során sorra elvetem és arra várok, hogy létrejöjjön valami nem is sejtett minőség, amiről érzem, hogy már nem tudok hozzátenni semmit.

Fontos a festővásznam anyaga is. Ipari pamutvásznat használok, ami leginkább a csalánvászonra emlékeztet. Színét, textúráját kedvelem, csak enyvvel szoktam alapozni. Az üres felületeknek gyakran markáns szerepe van a képeimben: szeretem, ha egy motívum lebeg a légüres térben.

Azt gondolom, hogy az inspiratív gondolataim, a kép festése során az anyaggal való foglalkozásomból, küzdelmeimből keletkeznek.

A motívumokról annyit írhatok, hogy érzelmi alapon válogatok. Többnyire közvetlen környezetemből gyűjtök képeket, régi diáimból válogatok, (fotó)jegyzeteket készítek azokról a dolgokról, amelyek jártamban felkeltik az érdeklődésemet. Például az arc, építészeti stukkó elemek, pad a parkból, etetőszék, kődísz egy szökőkútról, de megjelentek egy-két éve az ikerlányaimhoz köthető tárgyak is. Összekapcsolom a motívumokat és kiemelem őket abból a kulturális kontextusból, ahonnan erednek, lecsupaszodnak és egészen más asszociációs térbe kerülnek.

 Munkámon gondolkodva megértettem, hogy – kissé kiábrándító módon – a biztos alapot festészeti technikám adja. Lehetővé teszi és meghatározza mozgásteremet. Ösztönös vizuális mércéim alapján választott „tárgyakat” építek be a képekbe, melyek festés közben válnak „valami” hordozóivá. A munka az értelmezések számos lehetőségére nyitott, szerencsés esetben
a néző saját élettörténetéhez, preferenciáihoz igazodik. Minden külvilágbéli dolgot megpróbálok belső élményekhez kapcsolni, ezáltal legitimizálni. Magyarázatot adni arra, hogy miért használom fel.

A kép akkor válik izgalmassá, ha az általam létrehozott vizuális konstrukcióból előre nem sejtett vízió merül föl, ha létrejön egy új koherens egység. A munkák gondolatkoncentrátumok lesznek, megdermedt, időtlenített világok.

………………………………………………………………………………………....

About my work

Painting for me is the visual way of thinking about the world. I prefer if the picture is ambiguous or enygmatic, if it doesn’t have only one obligate reading. If the wiever finds his or her own reading in it.
I start up from my personal experiences. I influenced by those things, stories, feelings which were and are happening to me in my everyday life.

Because I am a painter, the technical problems are also very important. In the years I developed a method of working, which properly suits to my thoughts as an artist.

I use clichés to my work: I draw and punch out the motif of the painting on a tracing paper, similarly like in the fresco painting. The canvas is laid horizontal and I paint through the tracing paper, which is laid on the canvas, letting the paint flow through the holes of the cliche. First there arise patches and small dots, which are ethereal and random. During the working process, I paint and blur these patches.

I work painstakingly long on a picture, until a „rich world” emerges through the tissue of the fine paint layers, which surprises me as well. The casual and the intentional, the bustling patches and the empty areas will strengthen and give sense to each other. I don’t know exactly how the canvas looks like under the tracing paper, these inspiring casualities determine and drive the next steps of my work.

I usually have an exact idea of what I want to see when the picture is done. But these preliminary visions lapse one after the other and change their shapes during the work. I am pleased about that, and I actually „strive to” make „mistakes” at the beginning of the work, or to make pictorial situations which are not appealing to me. In that distressing situation new problems arise and in their difficulty they drift the work inspiringly. Sometimes at the beginning of the work I am pleased what I see, but I reject these situations during the painting process, and I wait to experience even some not anticipated quality, of which I feel that I am unable to add anything.

The quality of the material of the painting canvas is also important. I use industrial cotton canvas, which reminds me of nettle linen. I like its colour and texture, I prime it only with rabbit skin glue. The empty spaces play important role in my paintings: I love if the motif is floating in the empty space.
I think that my inspiring ideas arise from my fights and occupations during the painting process.

About my motifs I can write that I choose emotionally. I collect pictures from my surrounding,  choosing from my old dias, making photo sketches from the things that inspire me. For example the face, architectural stucco elements, a bank from the park, a babychair, a décor of a fountain, and since late years objects related to my twin daughters. I connect the different motifs and I pick them up from the cultural context where they stem from. They will be bared and displaced into a totally different assotiational space.

Thinking about my works, I came to undersand–in a bit disillusive way– that my clear basic is my painting techique. It establishes my elbow-room. I build „objects” in my paintings that I choose after my instinctive visual scale. They became the holder of „something” during the painting process. The work is open to a range of interpretations, it hopefully acts upon the wievers personal history and preferences. I am trying to connect the things surround me to my inner experiences, in order to legitimate them. To prove and explain why I use them.

The painting would be interesting, if from the visual construction that I create, a not predictable vision arise, if there will be a new coherent whole. The works became idea concentrates, petrified and timeless worlds.


Címer


Címer, 2009, 100x120 cm, olaj/vászonArmorial bearings, 2009, 100x120 cm, oil on canvas


Címer, részlet
Armorial bearings, detail

2009


Nagyforgó, 2009, 110x130 cm olaj/vászonBig Swivel, 2009, 110x130 cm oil on canvas


Nagyforgó, részletBig Swivel, detail

Nagyforgó, részletBig Swivel, detail


Forgó, 2009, 30x30 cm olaj/vászonSwivel, 2009, 30x30 cm oil on canvas

Gyümölcskosár, 2009, 35x40 cm olaj/vászonFruit Basket, 2009, 35x40 cm oil on canvas

2008


Tuják, 2008, 280x170 cm olaj/vászonThujas, 2008, 280x170 cm oil on canvas


Tuják, részlet
Thujas, detail

Válogatás 2007


Rózsaróka, 200x120 cm olaj/vászonRosefox, 200x120 cm oil on canvas


Rókaszelence, 50,5x30 cm olaj/vászonCasket with Fox, 50,5x30 cm oil on canvas


Zöld vadász, 100x40 cm olaj/vászonGreen Hunter, 100x40 cm oil on canvasCopfos fej, 30x120 cm olaj/vászonHead with Pony Tail, 30x120 cm oil on canvas


Sasos gallér, 85,5x40 cm olaj/vászonEagle with Collar, 85,5x40 cm oil on canvasMellkas rókával és vadásszal, 40x70,5 cm olaj/vászonChest with Fox and Hunter, 40x70,5 cm oil on canvasKis copfos nő zöld rókával, 40x35,5 cm olaj/vászonSmall Woman with Pony Tail and Green Fox, 40x35,5 cm oil on canvasSzelencék, 30,5x82 cm olaj/vászonCaskets, 30,5x82 cm oil on canvasVálogatás 2006

Csillár kinövéssel, 85x85 cm olaj/vászonChandelier with Growth, 85x85 cm oil on canvasMagángyűjtemény
Private Collection


Bécsi Függők, 100x85 cm, olaj/vászon
Hangings of Vienna, 100x85 cm, oil on canvas


Talapzat, 60x50 cm, olaj/vászon
Base, 60x50 cm, oil on canvas


Függők, 270x140 cm, olaj/vászon
Hangings, 270x140 cm, oil on canvasPIVA GyűjteményPIVA Collection

Függők, részlet
Hangings, detail

Függő fej, 40x60 cm, olaj/vászon
Hanging Head, 40x60 cm, oil on canvasMagángyűjtemény
Private
Collection


Fej szarvakkal, 60x50 cm, olaj/vászon
Head with Horns, 60x50 cm, oil on canvasMagángyűjtemény
Private
Collection


Alvó nő csillárral, 60x180 cm, olaj/vászonSleeping Woman with Chandelier, 60x180 cm, oil on canvas


Válogatás 2005

Ballaszt 1, 130x200 cm olaj/vászon
Ballast 1, 130x200 cm, oil on canvas
Horváth Béla Gyűjteménye
Collection of Béla Horváth, BudapestBallaszt 2, 130x200 cm olaj/vászon
Ballast 2, 130x200 cm, oil on canvas
Artmagazin Gyűjtemény Collection of Artmagazin, Budapest


Ballaszt 3, 130x200 cm olaj/vászon
Ballast 3, 130x200 cm, oil on canvas
Ludwig Múzeum/Kortárs Művészeti Múzeum Budapest
Collection of Ludwig Museum, BudapestIzzók II, 80x80 cm olaj/vászon
Bulbs II, 80x80 cm, oil on canvas
STRABAG SE. Gyűjtemény, Bécs
Collection of STRABAG SE. Vienna, Austria
Izzók, 50x100 cm olaj/vászon
Bulbs, 50x100 cm, oil on canvas

Munkák 2000-2002/Works from 2000-2002 selection

Cím nélkül, 2000, olaj/vászon, 120x160 cm
Untitled, 2000, oil on canvas, 120x160 cm
Foltbiztos, 2002, olaj/vászon, 90x150 cm
Flecksafe, 2002, oil on canvas, 90x150 cm
Kapcsolatok, 2002, olaj, cérna/vászon, 90x150 cm
Connections, 2002, oil, thread on canvas, 90x150 cm
Foltok, 2002, olaj, cérna/vászon, 60x80 cm
Blobs, 2002, oil, thread on canvas, 60x80 cm
XX, 2000, cérna/vászon, 90x120 cm
XX, 2000, thread on canvas, 90x120 cm
Cím nélkül, 2000, olaj, cérna/vászon, 60x90 cm
Untitled, 2000, oil, thread on canvas, 60x90 cm
Cím nélkül, 2000, olaj, cérna/vászon, 60x90 cm
Untitled, 2000, oil, thread on canvas, 60x90 cmCím nélkül, 2000, olaj, cérna/vászon, 60x90 cm
Untitled, 2000, oil, thread on canvas, 60x90 cm


Cím nélkül, 2000, olaj, cérna/vászon, 60x90 cm
Untitled, 2000, oil, thread on canvas, 60x90 cm